Khamis, 25 Disember 2008

PERHATIAN UTK PELAJAR YANG AKAN MENJALANI PRAKTIKUM

PERMOHONAN UNTUK BERKHIDMAT (POSTING) DI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR

Mulai 1 Mac 2008, permohonan untuk berkhidmat (posting) di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi graduan Lulusan Sarjana Muda Pendidikan dan Diploma Pendidikan dari Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia perlu di buat secara dalam talian ( on-line ) yang boleh diakses melalui Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia di http://www.moe.gov.my. Pelajar Semester 8 dan ke atas ( Semester akhir pengajian ) sahaja yang dibenarkan membuat permohonan posting secara On-line.

Perlaksanaan ini tidak terpakai untuk pelajar-pelajar PKPG dan bekas guru ( guru dalam perkhidmatan ) yang mana masih perlu mengisi borang. Sekian, terima kasih.


Unit Pengijazahan
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Tiada ulasan: